Sopimusehdot

1. Asiakkuuden minimi voimassaoloaika on 8 viikkoa. Kaikki asiakkuudet ovat irtisanottavissa kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Kuntokeskuksen laskutus@fit24.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Kuntokeskuksen henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina.

2. Ryhmäliikuntapalvelut ovat käytössä vain Premium-asiakkuudella.

3. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukautta), raskauden, armeijan tai työttömyyden johdosta voidaan asiakkuus keskeyttää määräajaksi. Keskeytys astuu voimaan, kun Kuntokeskus on kirjallisesti hyväksynyt keskeytyksen. Keskeytys ei lyhennä sopimusehtojen mukaista 1 kuukauden irtisanomisaikaa. Asiakkaan tulee ilmoittaa keskeytys tarpeesta aina kirjallisesti laskutus@fit24.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Kuntokeskuksen henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina.

4. Fit24 Kanta-asiakkaana olet asiakkuuden pituudesta riippumatta velvolinen maksamaan sopimusehtojen mukaisesti 1 kuukauden irtisanomisajan. Kanta-asiakkuudesta ansaittu tauko ei lyhennä 1 kuukauden irtisanomisaikaa.

5. Mahdolliset hinnan muutokset ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.

6. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaiden maksuihin.

7. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa Kuntokeskukseen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu Kuntokeskukselle, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntokeskuksen puolesta välittömästi.

a. Mikäli asiakas luovuttaa avainkorttinsa tahallisesti sellaiselle henkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa Kuntokeskuksen avainkorttia ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Kuntokeskuksen palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 500 € (viisisataa euroa) sakko. Tässä tapauksessa Kuntokeskuksella on myös mahdollista irtisanoa asiakkuus välittömästi.

b. Mikäli asiakas päästää tahallisesti Kuntokeskuksen tiloihin sellaisen henkilön, jolla ei ole voimassa olevaa Kuntokeskuksen avainkorttia ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Kuntokeskuksen palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 500 € (viisisataa euroa) sakko. Tässä tapauksessa Kuntokeskuksella on myös mahdollista irtisanoa asiakkuus välittömästi.

8. Maksujen viivästyessä on Kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntokeskuksen toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

9. Yrityssopimus tapauksissa sopijaosapuolet ovat Kuntokeskus ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikasta tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas vastuussa maksusuorituksista.

10. Ennakkoilmoituksena E-laskusta/suoramaksusta toimii tämä asiakassopimus, johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Asiakas voi pyytää Kuntokeskukselta vuosittain listan, johon on merkitty koko kalenterivuoden veloituspäivät.

11. Alaikäisen henkilön asiakkuussopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

Kuntokeskuksen säännöt:

1. Asiakkailta odotetaan Kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu Kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin klubin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntokeskuksen toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

2. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa tai mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin Kuntokeskus voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla ja nettisivuilla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

3. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa asiakkaan on varmistettava asia lääkäriltään. Kuntokeskus sitoutuu tarjoamaan asiakkaille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen, sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

4. Kuntokeskuksessa on tallentava videovalvonta. Säilytämme nauhoja vähintään 2 viikkoa.

5. Valokuvaaminen on Kuntokeskuksessa kielletty ilman henkilökunnan lupaa.

6. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö on Kuntokeskuksessa kielletty.

7. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Asiakas käyttää kyseisiä lokeroita tavaroiden säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä, eikä Kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

8. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntokeskuksen tiloista. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.

9. Kuntokeskuksessa alle 14-vuotias ei voi harjoitella itsenäisesti.

10. Lasten tuominen Kuntokeskuksen liikuntatiloihin on turvallisuussyistä kielletty.

11. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa heti Kuntokeskuksen henkilökunnalle kirjallisesti.

12. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin Kuntokeskuksen tapahtumiin.

13. Mikäli Kuntoklubin siisteydestä, palveluista tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi Kuntokeskuksen johdolle.

14. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata keskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan Kuntokeskuksen ulkopuolella.

15. Jokainen asiakas vastaa omasta vakuutusturvastaan (esimerkiksi henkilökohtainen tapaturmavakuutus).

16. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntokeskuksen toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

17. Asiakas sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina Kuntokeskukselle tullessaan ulkopuolella olevaa kortinlukijaan.

18. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous- /remontointi aikoja. Silloin aukiolo/harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan Kuntokeskuksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä

19. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kuukautta ennen muutosta.