Sopimusehdot

SOPIMUSTUOTTEET JA JÄSENYYDET:

1. Jäsenyyssopimuksen minimi voimassaoloaika on 8 viikkoa.

2. Uusi Fit24 jäsenyys edellyttää rekisteröitymistä.

3. Kuntokeskus laskuttaa jäsenyyttä 4 viikon välein etukäteislaskutuksena niin, että tulevan harjoittelujakson maksu erääntyy samana päivänä, kuin uusi harjoittelujakso alkaa. Lasku muodostuu automaattisesti 14 vrk ennen eräpäivää, maksuehto 14 pv netto.

4. Ilmoita asiakaspalveluun, mikäli haluat päättää toistaiseksi voimassa olevan jäsenyytesi. Kaikki jäsenyydet (Premium-, Combo- , Total-, Center- ja Xpress -sopimukset) ovat päätettävissä laskutetun treenijakson (4 viikkoa) loppuun.

Viimeisin saapunut lasku kattaa viimeisen treenikauden siten, että asiakkaalla on kuntokeskuksen käyttöoikeus laskutetun kauden loppuun asti. Asiakas saa kirjallisen vahvistuksen asiakkuussopimuksen päättymisestä sähköpostiin.

Esimerkiksi:


  1. Olet ehtinyt maksaa viimeisimmän saapuneen laskun, eikä sinulle ei ole ehtinyt muodostua uutta laskua. Henkilökunta vahvistaa sopimuksen päättymisen ja jäsenyyden viimeisen voimassaolopäivän sähköpostitse. Kulkuoikeutesi on voimassa viimeisimmän muodostuneen laskun mukaisen treenikauden ajan. Uutta laskua ei enää saavu.


  1. Sinulle on ehtinyt muodostua lasku, mutta et ole vielä maksanut sitä. Henkilökunta vahvistaa sopimuksen päättymisen ja jäsenyyden viimeisen voimassaolopäivän sähköpostitse. Laita muodostunut lasku maksuun ja kulkuoikeutesi on voimassa vielä tämän saapuneen laskun mukaisen treenikauden ajan.


4. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukautta), raskauden, armeijan tai työttömyyden johdosta voidaan jäsenyys keskeyttää määräajaksi. Keskeytys astuu voimaan, kun Kuntokeskus on kirjallisesti hyväksynyt keskeytyksen. Keskeytys ei lyhennä sopimusehtojen mukaista irtisanomisaikaa. Asiakkaan tulee ilmoittaa keskeytystarpeesta aina kirjallisesti laskutus@fit24.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Kuntokeskuksen henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina.

6. Mahdolliset hinnan muutokset ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.

7. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaiden maksuihin.

8. Maksujen viivästyessä on Kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntokeskuksen toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

9. Yrityssopimus tapauksissa sopijaosapuolet ovat Kuntokeskus ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikasta tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas vastuussa maksusuorituksista.

10. Alaikäisen henkilön jäsenyyden hyväksyy huoltaja. Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat hankkia jäsenyyden vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikista asiakkuuteen liittyvistä maksuista.

11. Jäsenyyden muuttaminen: Asiakkaat voivat korottaa jäsenyytensä toiseen jäsenyyteen milloin tahansa voidakseen käyttää molempia keskuksia, konsepteja ja lisäpalveluita Fit24:n saatavilla olevan valikoiman mukaan. Korotukset tulevat voimaan välittömästi. Asiakkaat voivat myös milloin tahansa laskea jäsenyytensä tasoa, jolloin käytettävissä on vähemmän liikuntapalveluita. Jäsenyystason laskeminen tulee voimaan seuraavasta lähtevästä harjoittelujaksosta.

12. Ryhmäliikuntapalvelut ovat käytössä Premium-jäsenyydellä. Fit24 ei pysty takaamaan paikkojen saatavuutta ryhmäliikuntatunneilla ym., joilla paikkoja on rajoitettu määrä.


Kulkuoikeus kuntokeskuksiin:

13. Kulkuoikeus on henkilökohtainen. Avainkortti/mobiilikulkuoikeus on rekisteröitävä tultaessa Kuntokeskukseen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Kuntokeskuksen henkilökunnalle.

a. Mikäli asiakas luovuttaa kulkuoikeutensa tahallisesti sellaiselle henkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa Kuntokeskuksen kulkuoikeutta ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Kuntokeskuksen palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 500 € (viisisataa euroa) sakko. Tässä tapauksessa Kuntokeskuksella on myös mahdollista irtisanoa asiakkuus välittömästi.

b. Mikäli asiakas päästää tahallisesti Kuntokeskuksen tiloihin sellaisen henkilön, jolla ei ole voimassa olevaa Kuntokeskuksen kulkuoikeutta ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Kuntokeskuksen palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 500 € (viisisataa euroa) sakko. Tässä tapauksessa Kuntokeskuksella on myös mahdollista irtisanoa asiakkuus välittömästi.

Digitaaliset valmennustuotteet

14. PT Online on digitaalinen valmennustuote, jota asiakas voi käyttää mobiililaitteella. PT Online -tuotteen tilaus sisältää 1 kuukauden ilmaisen tutustumisjakson (1 tutustumisjakso/asiakas), jonka aikana PT Online voidaan milloin tahansa irtisanoa. PT Online jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 4 viikon välein laskutettavana sopimuksena kuukauden tutustumisjakson jälkeen.

15. Digitaalisten valmennustuotteiden irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Kuntokeskuksen laskutus@fit24.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Kuntokeskuksen henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina. Sopimus päättyy laskutetun sopimuskauden loppuun.

16. Maksujen viivästyessä on Kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut.

Muut ehdot:

1. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntokeskuksen tarjoamat palvelut sopivat hänelle ja tarvittaessa asiakkaan on varmistettava asia lääkäriltään. Kuntokeskus sitoutuu tarjoamaan asiakkaille digitaalisesti laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen, sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla. Asiakas voi tarvittaessa ostaa henkilökohtaisen kuntosalilaitteiden opastuksen erikseen.

2. Asiakkailta odotetaan Kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu Kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin kuntokeskuksen hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntokeskuksen toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

3. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa tai mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin Kuntokeskus voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan nettisivuilla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

4. Kuntokeskuksessa on tallentava kameravalvonta. Säilytämme nauhoja vähintään 2 viikkoa.

5. Muiden harjoittelijoiden valokuvaaminen ja videointi on Kuntokeskuksessa kielletty.

6. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö on Kuntokeskuksessa kielletty.

7. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Asiakas käyttää kyseisiä lokeroita tavaroiden säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä, eikä Kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

8. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntokeskuksen tiloista. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.

9. Kuntokeskuksessa alle 15-vuotias ei voi harjoitella itsenäisesti.

10. Lasten tuominen Kuntokeskuksen liikuntatiloihin on turvallisuussyistä kielletty.

11. Asiakas on vastuussa osoite- ja henkilötietojen paikkaansa pitävyydestä ja päivityksistä.

12. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin Kuntokeskuksen tapahtumiin.

13. Mikäli Kuntokeskuksen siisteydestä, palveluista tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi Kuntokeskuksen henkilökunnalle.

14. Kuntokeskuksella on yrityksen vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata keskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan Kuntokeskuksen ulkopuolella.

15. Jokainen asiakas vastaa omasta vakuutusturvastaan (esimerkiksi henkilökohtainen tapaturmavakuutus).

16. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntokeskuksen toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

17. Asiakas sitoutuu käyttämään mobiilikulkuoikeutta tai leimaamaan avainkorttinsa aina Kuntokeskukselle tullessaan.

18. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous- /remontointiaikoja. Silloin aukiolo/harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan Kuntokeskuksen nettisivuilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

19. Fit24 ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat asiakkaan Fit24 kuntoilutilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole Fit24:n hallittavissa eikä Fit24 ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

20. Jäsenyyssopimuksissa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

21. Asiakkaan ja Fit24 Kuntokeskuksen väliset riita-asia pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimalla ja sovittelemalla. Tarvittaessa tähän sopimukseen liittyvät riidat käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

22. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kuukautta ennen muutosta.